• Hướng dẫn thủ tục chứng nhận

  Nếu bạn quan tâm đến quá trình
  đăng ký chứng nhận,
  xin vui lòng bấm vào đây.

 • Chứng nhậnㆍỨng dụng hiện tại

  Bạn có thể tải mẫu đơn
  trực tuyến và xin
  chứng nhận.

 • Chứng nhận tình trạng công ty

  Bạn có thể kiểm tra tên công ty, tiêu chuẩn
  chứng nhận, phạm vi chứng nhận và trạng
  thái chứng nhận của công ty chứng nhận.

 • Hướng dẫn chuẩn

  Đây là hướng dẫn cho từng tiêu chuẩn chứng
  nhận được cung cấp bởi Văn phòng chứng
  nhận của chúng tôi

 • Trung tâm khách hàng
  82.2.561.9001

  Các ngày trong tuần từ
  09:00 ~ 18:00
  Thứ Bảy 09:00 ~ 13:00

  Liên lạc với chúng tôi

Đào tạo để hỗ trợ thành công của công ty

Khóa học Kiểm toán viên được chứng nhận của chúng tôi là một tổ chức giáo dục được đăng ký chính thức trong Exempler Global.