Khóa học mở
  • KHÓA ĐÀO TẠO
  • Khóa học mở

K-Certi phát triển và cung cấp các khóa đào tạo cần thiết cho hệ thống quản lý.

* Nhấp vào ngày của mỗi khóa học để xem chi tiết (số tiền hoàn trả, chương trình, v.v.).

Đào tạo·Hệ thống quản lý

Tên khóa học số ngày
đào tạo
(giờ)
Học phí học phí (không bao gồm hoàn trả) Lịch đào tạo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001 2ngày
(16h)
Khoảng 250.000 won hoàn tiền - 06-07
Cheonan

Hệ thống quản lý Giáo dục

Tên khóa học số ngày
đào tạo
(giờ)
Học phí học phí (không bao gồm hoàn trả) Lịch đào tạo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quy trình đánh giá nội bộ ISO 14001/45001 2ngày
(16h)
Khoảng 260.000 won hoàn tiền - 15-16
아산탕정
Khóa học thực hành xây dựng hệ thống ISO 2ngày
(16h)
- hoàn tiền -
Lý thuyết và thực hành Coretool 2ngày
(16h)
- hoàn tiền -
Quy trình đánh giá nội bộ của IATF 2ngày
(16h)
- hoàn tiền -
Thực hành xây dựng và vận hành hệ thống IATF 16949 2ngày
(16h)
Khoảng 300.000 won hoàn tiền - 06-07
광명
Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ IATF 16949 (bao gồm Coretool) 3ngày
(24h)
Khoảng 350.000 won hoàn tiền - 24-26
Cheonan

경영시스템 교육

Tên khóa học số ngày
đào tạo
(giờ)
Học phí học phí (không bao gồm hoàn trả) Lịch đào tạo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
리스크관리와 통합실무(QEOH) 2ngày
(16h)
35만원 hoàn tiền -

Chứng nhận đào tạo đánh giá viên

Tên khóa học số ngày
đào tạo
(giờ)
Học phí học phí (không bao gồm hoàn trả) Lịch đào tạo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đánh giá viên chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) 2ngày
(16h)
450,000 won hoàn tiền 450,000 won 09-10
Gwangmyeong
Đánh giá viên chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001) 2ngày
(16h)
450,000 won hoàn tiền 450,000 won 18-19
베트남
Đánh giá viên chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe (ISO 45001) 2ngày
(16h)
450,000 won hoàn tiền 450,000 won 13-14
광명
Đánh giá viên chứng nhận hệ thống quản lý chống tham nhũng (ISO 37001) 2ngày
(16h)
450,000 won hoàn tiền 450,000 won
Đánh giá viên chứng nhận hệ thống quản lý giáo dục (ISO 21001) 2ngày
(16h)
600,000won hoàn tiền 600,000won
Đánh giá viên chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế(ISO 13845) 2ngày
(16h)
Khoảng 600.000 won hoàn tiền Khoảng 600.000 won
Kiểm toán viên cao cấp ISO (AU / TL) 2ngày
(16h)
350,000 won hoàn tiền 350,000 won 21-22
Gwangmyeong
28-29
베트남

Đào tạo ngành sản xuất

Tên khóa học số ngày
đào tạo
(giờ)
Học phí học phí (không bao gồm hoàn trả) Lịch đào tạo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Công việc toàn diện về quản lý chất lượng 2ngày
(16h)
Khoảng 250.000 won hoàn tiền - 24-25
광명
Hiểu biết và ứng dụng thực tế của FMEA (AIAG-VDA Handbook 1) 2ngày
(16h)
Khoảng 280.000 won hoàn tiền - 10-11
광명

ESG 교육

Tên khóa học số ngày
đào tạo
(giờ)
Học phí học phí (không bao gồm hoàn trả) Lịch đào tạo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ESG와 환경, 안전보건경영 이해 1ngày
(8h)
150.000 won hoàn tiền Khoảng 150.000 won

Chương trình giáo dục tại Việt Nam

Tên khóa học số ngày
đào tạo
(giờ)
Học phí học phí (không bao gồm hoàn trả) Lịch đào tạo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hội thảo về hệ thống quản lý dành cho các Lãnh đạo 1ngày
(8h)
Miễn phí hoàn tiền Miễn phí
Quy trình đánh giá nội bộ của IATF(include CORETOOL) 3ngày
(24h)
6백만 VND hoàn tiền 6백만 VND 15-17
Hanoi
17-19
Hanoi
15-17
Hochiminh
Khóa học đánh giá nội bộ ISO 9001 / ISO 14001 2ngày
(16h)
120만(VND) hoàn tiền 120만 VND 23-24
Hanoi
13-14
Hochiminh
13-14
Hochiminh
14-15
Hanoi
18-19
Hanoi
Khóa học thực hành hệ thống ISO 9001 1ngày
(8h)
Miễn phí hoàn tiền Miễn phí 16-16
Hanoi
Khóa học thực hành về xúc tiến hệ thống ISO 14001 1ngày
(8h)
Miễn phí hoàn tiền Miễn phí 18-18
Hochiminh
Khóa học thực hành về xúc tiến hệ thống ISO 45001 1ngày
(8h)
Miễn phí hoàn tiền Miễn phí
Hội thảo Chứng nhận Tiêu chuẩn Quản lý An toàn Thực phẩm Hàn Quốc HACCP 1ngày
(4h)
Miễn phí hoàn tiền Miễn phí
안전보건경영시스템 인증심사원(ISO 45001) 1ngày
(16h)
40만원 hoàn tiền 40만원 12-12
호치민

맨위로