Đơnđăngkýđánhgiá
 • ĐĂNG KÝ LIÊN QUAN CHỨNG NHẬN
 • Đơnđăngkýđánhgiá

Đơnđăngkývàhợpđồng

 • Trước khi đăng ký chứng nhận, chúng tôi cung cấp tư vấn miễn phí về quy trình hoặc phương pháp tổng thể để xem xét chứng nhận. Tham khảo ý kiến cũng có sẵn theo yêu cầu của công ty.
 • Sau khi hoàn thành mẫu đơn đăng ký chứng nhận và gửi đến Viện Chứng nhận Công nghệ Hàn Quốc, chúng tôi xem xét tính đầy đủ của các tiêu chuẩn ứng dụng, phạm vi kiểm tra và các mục tiêu, sau đó cung cấp các đề xuất và hướng dẫn về các thủ tục liên quan đến chứng nhận và tiến trình từng bước.
 • Khi công ty của bạn chấp nhận đề nghị và ký thỏa thuận chứng nhận, thỏa thuận đã hoàn tất.
 • Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn kịp thời cho bất kỳ đề xuất hoặc yêu cầu. (Vui lòng kiểm tra lại thông tin liên lạc.)
 • Các công ty muốn đề xuất (trích dẫn) để xem xét chứng nhận nên tải xuống và điền vào mẫu đơn sau đây và gửi cho FAX hoặc người phụ trách dưới đây.
 • Người phụ trách: Nhóm Kế hoạch, Viện Công nghệ và Chứng nhận Hàn Quốc (Điện thoại: 02-561-9001 / Fax: 02-561-9002 / E-mail : kplan@kcerti.or.kr)

Các công ty muốn áp dụng nên chuẩn bị các tài liệu được liệt kê trong bảng câu hỏi theo các tiêu chuẩn chứng nhận và cung cấp chúng cho trung tâm chứng nhận. (Các mục được liệt kê dưới đây có thể áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn. Vui lòng kiểm tra bảng câu hỏi để biết thêm các tài liệu cần thiết cho từng tiêu chuẩn.

 • Danhsáchcácthủtục( baogồmcảsơđồtổchức)
 • GiấyĐăngkýkinhdoanh
 • Sơđồcôngty
 • Danhsáchcủanhânviên
 • Quytrìnhsảnxuất
 • Bảnsaochứngchỉvàbáocáođánhgiágầnđâykhithayđổitổchứcchứngnhận(3)

Quy trình


맨위로