Hiệu quả đạt được
  • DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN
  • Hiệu quả đạt được

Chứng nhận ISO là gì?

Chứng nhận ISO là một tiêu chuẩn quốc tế cho các hệ thống quản lý theo định nghĩa của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), có nghĩa là hệ thống đáp ứng các yêu cầu được chỉ định và hoạt động hiệu quả. Nó là một hệ thống để chứng nhận.

Ưu điểm của chứng nhận ISO

  • Liên tục cải thiện hiệu suất tổ chức và sử dụng nó như một công cụ để đo lường hiệu suất
  • Xây dựng hệ thống tối ưu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
  • Thể hiện cam kết của tổ chức
  • Thiết lập hệ thống quản lý
  • Tích cực hưởng ứng xu hướng quốc tế hóa hệ thống quản lý
  • Thể hiện hiệu quả của tiêu chuẩn

Minh họa sản phẩm ISO

※Nhấn vào nút bên dưới để xem trường hợp.

맨위로