Quá trình xác thực

* Traođổithông tin lạivớikháchhàng ( Vídụ : Thayđổiphạm vi chứngnhận ) tạithờiđiểmđánhgiálạivàđánhgiáchuyểnđổi


맨위로