ISO 9001
 • DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN
 • Tiêu chuẩn chứng nhận
 • ISO 9001

Hệ thống chứng nhận ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) là gì?

Là một tiêu chuẩn để quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) thiết lập, quốc tế công nhận rằng một tổ chức có khả năng liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và sự hài lòng của khách hang.
Đây là một hệ thống tìm kiếm sự tăng trưởng và phát triển lâu dài của một tổ chức bằng cách đảm bảo lợi thế cạnh tranh, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức thông qua việc cải thiện chất lượng tổng thể của công ty.

Cần

 • Phương tiện chủ động và hiệu quả của sự thay đổi môi trường trong và ngoài nước
 • Để đáp ứng yêu cầu xác thực của khách hàng
 • Hệ thống quản lý hợp lý và hiệu quả
 • Cải thiện hệ thống quản lý
 • Nâng cao năng suất
 • Mở rộng ra thị trường quốc tế và trong nước
 • Chuẩn bị trách nhiệm sản phẩm (PL)

Kỳ vọng

 • Tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty bằng cách tích lũy công nghệ và giảm chi phí
 • Bằng cách xác minh khách quan của hệ thống quản lý, công ty nâng cao hình ảnh, cải thiện sự tự tin
 • Tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty bằng cách cải thiện cơ cấu quản lý
 • Phản ứng nhanh với những thay đổi của môi trường bên ngoài thông qua quốc tế hóa hệ thống quản lý
 • Sự hài lòng của khách hàng thông qua việc ngăn ngừa lỗi, loại bỏ các yếu tố lãng phí và cải tiến liên tục

Mô hình cơ bản

 • Kế hoạch : Thiết lập các mục tiêu và quy trình cần thiết để thu được kết quả theo yêu cầu của khách hàng và chính sách của tổ chức.
 • Làm (Thi hành) : Thực thi quy trình
 • Kiểm tra : Chính sách, Mục tiêu và Sản phẩm; Giám sát và đo lường các quy trình và sản phẩm liên quan đến yêu cầu và báo cáo kết quả
 • Hành động : Hãy hành động để liên tục cải thiện hiệu suất quá trình

Cấu hình của các yêu cầu tiêu chuẩn

 • Phủ sóng
 • Tiêu chuẩn trích dẫn
 • Điều khoản và định nghĩa
 • Tình hình tổ chức
  • 4.1 Hiểu tình hình tổ chức và tổ chức
  • 4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan
  • 4.3 Xác định phạm vi ứng dụng của hệ thống quản lý chất lượng
  • 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và quy trình của nó
 • Lãnh đạo
  • 5.1 Lãnh đạo và cam kết
  • 5.2 Chính sách
  • 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền của các tổ chức
 • Lập kế hoạch
  • 6.1 Các biện pháp giải quyết rủi ro và cơ hội
  • 6.2 Mục tiêu chất lượng
  • 6.3 Lập kế hoạch thay đổi
 • Hỗ trợ
  • 7.1 Tài nguyên
  • 7.2 Năng lực / tuân thủ
  • 7.3 Công nhận
  • 7.4 Truyền thông
  • 7.5 Thông tin tài liệu
 • Hoạt động
  • 8.1 Lập kế hoạch và quản lý vận hành
  • 8.2 Yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ
  • 8.3 Thiết kế , phát triển sản phẩm và dịch vụ
  • 8.4 Quản lý các quy trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp ra bên ngoài
  • 8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ
  • 8.6 Phát hành sản phẩm và dịch vụ
  • 8.7 Quản lý đầu ra không phù hợp
 • Đánh giá hiệu suất
  • 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
  • 9.2 Kiểm toán nội bộ
  • 9.3 Đánh giá quản lý / đánh giá quản lý(management review)
 • Cải thiện
  • 10.1 Tổng quát
  • 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục
  • 10.3 Cải tiến liên tục

Phạm vi chứng nhận

 • 01. Nông, lâm, thủy sản
 • 03. F & B và ngành công nghiệp thuốc lá
 • 04. Sản xuất dệt may
 • 05. Sản xuất da và sản phẩm da
 • 06. Sản xuất gỗ và sản phẩm gỗ
 • 07. Sản xuất bột giấy, giấy và các sản phẩm từ giấy
 • 10. Sản xuất than cốc, than bánh và các sản phẩm lọc dầu
 • 12. Sản xuất hóa chất, sản phẩm hóa chất và sợi hóa học
 • 14. Sản xuất sản phẩm cao su và sản phẩm nhựa
 • 15. Sản xuất các sản phẩm khoáng sản phi kim loại
 • 16. Sản xuất bê tông, xi măng, vôi và thạch cao
 • 17. Sản xuất kim loại chính và các sản phẩm kim loại
 • 18. Sản xuất máy móc thiết bị
 • 19. Sản xuất thiết bị điện và thiết bị quang
 • 20. Đóng tàu
 • 22. Sản xuất thiết bị giao thông vận tải khác
 • 23. Sản xuất khác
 • 24. Tái chế
 • 25. Nhà cung cấp điện
 • 26. Kinh doanh cung cấp khí đốt
 • 27. Kinh doanh cấp nước và hơi nước
 • 28. Xây dựng
 • 29. Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa xe cơ giới và xe máy, sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia dụng
 • 30. Kinh doanh nhà trọ, kinh doanh nhà hàng và kinh doanh rượu
 • 31. Giao thông vận tải, kho và viễn thông
 • 32. Tài chính, bảo hiểm, bất động sản và kinh doanh cho thuê
 • 33. ngành công nghệ thông tin
 • 34. Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học kỹ thuật
 • 35. Các dịch vụ khác
 • 36. Hành chính công
 • 37. Ngành dịch vụ giáo dục
 • 39. Dịch vụ xã hội khác

맨위로