Hướng dẫn sử dụng mã QR
  • DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN
  • Hướng dẫn sử dụng mã QR

Mã QR là gì?

'QR' là tên viết tắt của 'Phản hồi nhanh'. Đây là mã vạch hai chiều chứa nhiều thông tin khác nhau trong mẫu kẻ sọc hình chữ nhật. Khi bạn lấy mã QR bằng cách sử dụng thiết bị di động (điện thoại thông minh, v.v.) có chức năng camera, bạn có thể kiểm tra thông tin đã đăng ký trong mã và di chuyển đến trang web.
Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp cung cấp sự khác biệt của chứng chỉ bằng cách áp dụng công nghệ trên cho chứng chỉ được cấp từ năm ngoái.
Mã QR được nhúng trong chứng chỉ có thể nâng cao độ tin cậy của chứng chỉ bằng cách giúp xác minh thông tin xác thực và xác thực của nhà cung cấp dễ dàng và nhanh hơn.


Cách sử dụng mã QR

  • Chạy ứng dụng nhận dạng mã QR do nhà phân phối ứng dụng di động cung cấp sau khi cài đặt.
  • Lấy mã QR trên chứng chỉ.
    Chụp ở khoảng cách hợp lý (khoảng 7 đến 10 cm) cho phép bạn có được hình ảnh mã vạch rõ ràng, giúp tăng tỷ lệ nhận dạng.
  • Sau khi nhận dạng mã QR, hãy xác nhận tính hợp lệ của chứng chỉ và chứng chỉ.

Ví dụ về mã QR


맨위로