메인_최신뉴스

Chuẩn bị cho chứng nhận ISO 45001

  • 작성자관리자
  • 작성일2020-10-16 11:33:01
  • 조회수16

 

Tiêu chuẩn tích hợp OHSMS 18001 được thành lập là tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001: 2018 vào ngày 12 tháng 3 năm 2018.

 

Thuật ngữ “trước đó” được sử dụng thay cho “chuyển tiếp” vì nó không phải là sửa đổi tiêu chuẩn ISO hiện có mà là giới thiệu tiêu chuẩn ISO mới 45001.

 

Viện Tổ chức chứng nhận Kỹ Thuật đã được phê duyệt là một tổ chức có khả năng thực hiện đánh giá chứng nhận sau khi hoàn thành một cách thích hợp việc kiểm tra trước để được chứng nhận an toàn và sức khỏe từ Trung tâm Công nhận Hàn Quốc

Từ ngày 11 tháng 5 năm 2018, có thể thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 45001: 2018 tại Viện Chứng nhận Công nghệ.

 

Những khách hàng đã có chứng chỉ OHSMS 18001 phải hoàn tất đơn đăng ký chuyển đổi vào giữa tháng 9 năm 2020 và sau ngày 13 tháng 9 năm 2020, chứng chỉ K-OHSMS 18001: 2007 sẽ không được cấp Vui lòng tham khảo <Hướng dẫn di dời> để biết thêm chi tiết. 

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe (ISO 45001: 2018) là một tiêu chuẩn đại diện cho công bằng xã hội trong phát triển bền vững, nhằm ngăn ngừa thương tích liên quan đến công việc và tổn thương sức khỏe, đồng thời cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Đó là một tiêu chuẩn quốc tế để quản lý.

 

 

Chúng tôi s là mt tổ chức chứng nhận , k thut viên luôn c gng đm bo rng khách hàng không gp bt k s bt tin nào trong vic gii thiu h thông qua vic chuyn đi chng ch nhanh chóng và chun b cho vic chuyn đi.

 

 

Vui lòng kiểm tra các thông tin liên quan và nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chứng nhận Kỹ thuật (02-561-9001).

   

Total5 [ page1/1 ]
No. 제목 작성일 조회수
5 Công bố hệ thống quản lý cơ sở giáo dục ISO 21001 2020.10.16 2020.10.16 13
4 ISO 22000: 2018 được xuất bản 2020.10.16 2020.10.16 15
읽는중 Chuẩn bị cho chứng nhận ISO 45001 2020.10.16 2020.10.16 16
2 Giới thiệu hệ thống quản lý ISO37001 2020.10.16 2020.10.16 7
1 QMS, kết quả chuyển đổi chứng nhận EMS 2020.10.16 2020.10.16 7
처음이전1 다음마지막

맨위로